KEAJAIBAN SAMIRI | KHALIFAH

About

penaja 1

28 March 2012

KEAJAIBAN SAMIRI


Bersambung Dari Tajuk  Keluarga Dajjal Dan Permulaan Timbulnya Bencana

Berita tentang keajaiban anak laki-laki itu semakin menyebar sehingga disebut sebagai Ajubah as-Samirah (Keajaiban Samirah). Menurut hakim, anak laki-laki aneh itu dirasuki syaitan. Berita ini disebarluaskan ke pelbagai penjuru dunia.

Sang hakim pergi ke seluruh penjuru dunia meminta bantuan tukang sihir dan para dukun untuk mengeluarkan syaitan dari anak laki-laki itu. Menurutnya, syaitan akan menggoncangkan singgahsana atau 'Arasy Tuhan'

Kerana ada berita itu, timbullah hiruk-pikuk dan kekacauan di tengah-tengah masyarakat, seperti halnya pelbagai masyarakat di belahan bumi manapun jika ada sesuatu kejadian aneh dan ganjil.
Salah seorang yang berpura-pura sebagai filsuf (dari Samirah) berkata:

"Anak itu memang betul-betul keturunan samiri. dua huruf ra' dan ha' (dua huruf terakhir dari kata samirah), dulu, mengisyaratkan sesuatu negeri, iaitu negeri Sam (bukan syam), kerana Sam bin Nuh a.s adalah  pendiri Gerakan Samirah setelah terjadinya banjir besar. Ketika sam masih kecil, ia tidak banyak bergerak sehingga di datangi seorang malaikat, yang kemudian mengajarnya bagaimana cara menggerakkan kedua kakinya. Anak itu adalah cucu Sam."

[CATATAN: Putera-putera Nabi Nuh yang paling terkenal, dan menurut hemat saya pasti lebih banyak itu, hanya ada empat orang sahaja. Meraka adalah Hem, Sam, Yafits, dam Yam yang kufur sehingga Allah menenggelamkannya bersama orang-orang zalimyang lain dan, menurut ahli kitab, ia dikenali dengan nama Kan'an. Lihat kitab 'Qisas al-Anbiya" karya Ibnu Kathir, Dar Nahr an-Nil, Mesir, hlm. 78]

Tetapi tidak ada seorang pun yang mempercayai filsuf itu. Bahkan, ia di tuduh gila. Sebahagian orang tetap suka membicarakan berita itu sebagai bahan senda-gurau belaka, sehingga mereka menemani anak itu sebagai Sam kecil putera Sam besar.

Menurut hakim kisah itu harus ditutup dan jangan dibicakan lagi. Jika tidak, is mengamcam orang yang membicarakannya seperti layaknya seoarang hakim. Kalau peringatannya tidak dihiraukan, maka kuasaanlah yang akan berbicara. Ia menyuruh wakilnya mengumumkan dengan tegasagr semua orang mengikuti pendapat umum ketika membicarakan anak itu agar digelari dengan julukan as-samiri, yang disandarkan kepada negeri kelahirannya dan bukan dinisbahkan kepada seseorang;Ayah anak laki-laki itu mati kerana menderita apa yang diistilahkan sebagai adz-dzabhah as-sadriyyah al-mutakarrarah (tekanan batin berpanjangan). Lebih-lebih lagi disebabkan watak anaknya yang sangat ganjil itu, dan nampaknya dan tidak ada penyebab lain  kecuali keadaan anaknya itu. Dialah satu-satunya anak  yang paling membahayakan hidup orang tuanya dan anak yang paling sedikit, bahkan tidak ada manfaatnya. Bukankah ia tidak pernah menyenagkan kedua orang tuanya kecuali ketika ketika mereka ternyata dikurniai anak laki-laki? Bahkan anak itu tidak bermanfaat bagi seorang manusiapun, kerana ia secara mutlak dinilai hanya mempunyai peribadi yang membahayakan saja. Ia hanya bermanfaat untuk membezakan kebaikan dari keburukan yang menjadi fitnah bagi manusia. Yang demikian itu hanyalah suatu manfaat yangtidak disengajakan kemunculannya, dan itu hanya dengan qadar ketentuan Allah dan kehendak-Nya sahaja.

************

Tinggallah anak ajaib itu dalam pengawasan dan pemeliharaan tuan hakim di istananya. Setelah berlalu satu tahun, yakni ketika berusia lima tahun, anak itu mulai bangun dari tidurnya yang unik seraya bergerak dan mencuba berbicara dengan orang-orang sekitar istana megah itu, meskipun dengan ucapan terbata-bata dan terputus-putus. Mereka menagkap aib pada kedua matanya. Mereka lalu mencuba mengubatinya. Akan tetapi, para doktor istana berkesimpulan secara pasti bahawa penyakit itu tidak akan dapat disembuhkan secara perubatan dan bahawa penyakit atau cacat itu nampaknya di ciptakan Yang Maha Kuasa sedemikian rupa untuk menjalani hidup seperti itu,

hanya kira-kira satu bulan sahaja, ketika penduduk negeri itu sedang tidur lelap, tiba-tiba ada peringatan Tuhan kepada mereka, kerana mereka melakukan zina dan liwat (homoseks) seperti orang-orang Sadum dan Amurah. Tuhan berkehendak menbuat rencana atas mereka. Dia memberi tangguh mereka sehingga tibalah saatnya perintah Allah untuk menyeksa mereka. Maka datanglah seksaan atas mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka dugasebelumnya. Kemudia Allah s.w.t, memerintahkan Jibril untuk memendam mereka kedalam bumi seperti dilakukan atas penduduk Sadum dan Amurah. Yang tersisa hanyalah seorang anak kecil yang sedang berada di istana hakim. Jibril ditugaskan untuk membawa anak itu kesuatu pulau yang terletak di suatu lautan luas, yang di sebut laut Yaman. Laut ini mempunyai peranan penting di masa pendatang. 

[CATATAN; DARI LAUT YAMAN INI TERBENTANG JALAN YANG AKAN DILALUI SEORANG SOLEH YANG MEMPUNYAI PERANAN PENTING DALAM MEMERANGI DAJJAL, SANG TOKOH PENDUSTA BERTUBUH BURUK.]

Kemudian anak ini ditinggal sendirian di pulau itu. Ia bertugas menjenguknya setiap saat sesuai dengan perintah Allah s.w.t untuk menjaga dan memeliharanya, serta menyayanginya dengan memberi makan dan minum.

Dengan demikian, sang aanak itu akan kembali pada kebiasaannya semula, yakni banyak tidur dan sedikit  bergerak. Sementara itu, Jibril kembali menghancurkan negeri yang penuh kemaksiatan itu mengjungkir-balikkan, sehingga bahagian atas negeri tersebut menjadi di bawah. Dan lengkaplah seksaan Allah atas orang-orang kafir itu.

Kemudian Jibril kembali membawa makanan untuk anak itu dari rezeki Allah dan demi melaksanakan perintah-Nya tanpa batas. tanpa pertanyaan dan permohonan penjelasan dari-Nya. Allah menyayangi anak itu, seraya berfirman kepada Jibril;

"Hai Jibril, anak itu adalah hamba-Ku. Tetapi di akhir zaman ia mengaku sebagai tuhan yang di sembah di muka bumi ini. Aku akan mengutuskan orang yang akan menyeksakannya dengan seksaan pedih, dan akan membunuhnya pada suatu saattertentu yang tidak akan diingkari oleh hamba-Ku. Orang tersebut adalah seoang Nabi yang diutuskan pada suatu masa dan ia mennjadi wali, tanpa wahyu, pada menjelang akhir zaman"

[CATATAN; Riwayat ini saya dapatkan dari seorang alim di negeri Yaman yang subur dan makmur itu. Ia di kenal dengan nama Haidar bin 'Aril Billah 'Abdullah bin Salam bin Syari. Ia mempunyai banyak manuskripyang mengerikan, menurutnya telah berusia beratus tahun. bahkan, ada yang mempunyai asal usul sejak 700 tahun sebelum Masihi.Kerana tersangat rahsianya manuskrip-manuskrip ini, ia hanya memberitahukannya kepada orang-orang tertentu sahaja. Ia adalah salah seorang penduduk Raidah, suatu daerah yang paling banyak didiami oleh orang-orang yahudi yaman. Orang alim ini masih hidup dan berusia 110 tahun. (ketika buku ini di tulis oleh penulis buku ini sendiri). Ia sendiri tidak mahu hidup di kota-kota modern. Segenap kehidupannya di lalui di khemah-khemah di padang sahara dengan kempat-empat orang isterinya. Mereka semua lebih jauh muda dari dirinya sekitar dua puluh sampai tiga puluh tahun. Ia nampak masih perkasa. Ketika saya bertanya  kepadanya tentang resipi keperkasaan  dan kegagahannya, ia menjawab bahawa ia tidak pernah meninggalkan solat malam, tidak pernah ketinggalan melakukan solat fajar dari waktunya yang telah ditentukan, dan jarang memakan daging dan garam. Makanan yang paling banyak dimakan adalah madu, kurma, susu, dan air putih
 Muhammad Isa Dawud]

Pulau yang didiami oleh anak itu dikenal dengan nama Jazirah ath-thu'ban ar-rahib wa ad-dabbah al-halba' (pulau ular mengerikan dan haiwan berbulu tebal). Sebab menurut dongeng tentang pulau itu, setiap orang yang datang dan singgah di sana pasti akan di sengat ular yang panjangnya beratus meter. Sementara itu, haiwan berbulu tebal itu mempunyai lidah yang dapat bercakap-cakap dengan segala bahasa di muka bumi ini dan menguasai pulau itu. Ular itu adalah penjaganya dan buta matanya. Haiwan berbulu tebal itulah yang mengarahkannya. Sang penjaga sangat taat dan selalu tunduk kepada tuannya seperti taatnya cincin kepada jari.

Pulau itu sebenarnya kecil bagaikan kumpulan batu-batu yang membentuk suatu petak bumi yang penuh dengan pelbagai mata air tawar dan segar, serta dikelilingi pepohonan rendang yang saling berjalin dan berpintalan. Pulau itu juga dipenuhi dengan sumber-sumber kebaikan, baik berupa bunga-bungaan, tumbuh-tumbuhan, mahupun pohon-pohin epal berwarna kuning, berbentuk seperti kepala jin yang nampak indah dan tersusun rapi, dan tidak seperti kepala syaitan yang berbentuk hodoh dan berwajah buruk. Iklim Pulau itu selamanya sejuk dan sering hujan.

Pulau itu terletak di lautan hindi dekat negeri Yaman. bahagian laut yang penuh dengan pelau-pulau dan berdekatan dengan negeri Yaman di sebut Laut Yaman, bukan Teluk Arab seperti yang diakui sebahagian orang. Pulau yang didiami anak ajaib itu nampak jauh dan terpisah dari pulau-pulau yang jumlahnya banyak itu. Bahkan, dari kejauhan, pualu itu nampak seperti bintang yang terlepas dari gugusan bintang lainnya, atau bagaikan sebuah bulan lepas dari pusat peredarannya yang penuh dengan planet-planet lain. Ia menjadi suatu yang asingdan ganjil kerana ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. 

 Di Tulis Oleh:-

http://khalifahalhidayah.blogspot.com

PERHATIAN:- Jika anda rasa kandungan ini patut disebarkan ke laman facebook dan twitter anda,sila klik butang kongsi di bawah ini.
Share
TERIMA KASIH KERANA KONGSI KANDUNGAN INI DENGAN RAKAN ANDA.. 

No comments :